Информация за мобилното приложение на GENERALI Застраховане

Какво получавате с мобилното приложение на GENERALI Застраховане

Мобилното приложение за iPhone и Android™  на GENERALI Застраховане е иновативен инструмент създаден за улеснение на клиентите и партньорите, които са в "движение". Приложението позволява да се осъществява една по-лесна и бърза комуникация между компанията и клиентите.  
Приложението на GENERALI Застраховане е единственото на пазара, чрез което клиентите на компанията могат 24/7 да съобщят за  настъпили застрахователни събития по автомобилни или имуществени застраховки, независимо от това къде се намират и дали имат наличен компютър.  
Лесната и удобна форма за заявка позволява да изпратите от телефона си всички необходими данни, заедно със снимки на застрахователното събитие.   

Чрез мобилното приложение можете също така:

  • Лесно и бързо да се свържете с експерт на компанията  само чрез натискане на бутона:Обади се на Generali
  • Да проверявате и следите движението на заявената щета
  • Да проверявате Вашите активни застраховки
  • Да достъпите до Вашия профил
  • Да проверите кой е най-близкия или удобен за Вас офис на GENERALI Застраховане
  • Да проверите най-близкото до Вас медицинско заведение
  • Да получите полезна информация, както на български, така и на английски език

В случай на произшествие, чрез бутоните за контакт в мобилното приложение на GENERALI Застраховане, максимално бързо можете да се свържете за помощ с Центъра за обслужване на клиенти на компанията или на 112, за да получите навременна информация какви стъпки да предприемете и какви документи да подготвите.