Нови функционалности

NEW: Регистриране на потребител, който не е сключил застраховка в GENERALI Застраховане
Мобилното приложение на GENERALI Застраховане е достъпно за всички потребители, независимо дали имат сключена застраховка при Застрахователя. За използването на функционалностите е необходимо след неговото сваляне да се премине през процеса на регистрация.
Видове регистрация:
1. За потребители без сключена застраховка в GENERALI Застраховане
2. За клиенти на GENERALI Застраховане (с активна застраховка в компанията)
И двата вида регистрации изискват въвеждане на валиден имейл адрес, въвеждане на мобилен телефон, въвеждане на парола, получаване на смс с код, въвеждане на получения код и останалата необходима информация, необходима за успешно завършване на регистрационния процес. Разликата между двете регистрации, е че тези потребители, които нямат сключена застраховка не маркират полето – Имам активна полица в GENERALI Застраховане.
Потребители с регистрация без активна полица могат да ползват приложението, за да се свържат бързо и лесно със застрахователен експерт от GENERALI Застраховане, да открият най-близкия и удобен за тях офис на Застрахователя или медицински център, като приложението може да се използва и като навигация до избрания от тях обект.
Регистрираните потребители на мобилното приложение, които нямат сключена застраховка в GENERALI Застраховане могат да регистрират щета по Гражданска отговорност на автомобилистите.

NEW: Регистриране на щета по застраховка Гражданска отговорност
Всеки, който е пострадал в резултат на ПТП и виновния водач е клиент на GENERALI Застраховане по задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, може сам да регистрира своята имуществена или неимуществена щета. След коректно въвеждане на необходимите данни като дата, час и място на инцидента, данни за пострадалия (увредено МПС или увредено друго), описване на обстоятелствата около инцидента придружени със снимки, вашата щета ще бъде регистрирана. Номерът на щетата се изпраща на посочения от вас имейл адрес. При стартиране на обработване на регистрирана щета от експерт Ликвидация, номерът и статусът на щетата можете да видите с и в раздел Моите Щети на мобилното приложение.
GENERALI Застраховане си запазва правото да поискат оглед на щетата в случай, че изпратените снимки не са с достатъчно добро качество или естеството на щетата го изисква. Огледът се извършва по предпочитанията на потребителя, като адрес и ден, които е въвел при регистрирането на щетата.