Предимства и ползи

  • Винаги с Вас – където и да сте
  • Спестявате време и усилия – разполагате с актуална справочна информация за Вашите застраховки и настъпили щети
  • Спестявате средства – получавате безплатна регистрация и безплатен достъп до справочна информация
  • Приятен и интуитивен интерфейс
  • Гъвкавост и независимост от оператора
  • Получавате висока сигурност благодарение на различни методи за защита на информацията

Навигация до офисите на GENERALI Застраховане или медицински центрове
Как се използва навигацията?
1. От начален екран се избира бутон:Офиси на Generali или бутон:Медицински центрове
2. На екран - Офиси на Generali се появяват офисите на Дженерали или медицинските центрове, подредени според най-близкия до настоящата позиция на потребителя.
След като клиентът избере офиса, до който иска да бъде навигиран се отваря екран, на който има информация за адреса, GPS координати и телефон за контакт, ако е медицинското заведение – вида му. Потребителят избира поле - покажи маршрут до там
Отваря се екран с информация за маршрута от моментното положение на потребителя до избрания офис или медицинско заведение.

Избиране на телефонен номер на офис/медицински център директно от мобилното приложение
Първите две стъпки са абсолютно идентични с тези при навигация.
1. От начален екран се избира бутон:Медицински центрове/ Офиси на Generali
2. На екран - Медицински центрове/ Офиси на Generali се избира съответния офис или медицинско заведение.
Отваря се екран с информация за медицинския център/офис, включително и телефонен номер. За да се набере телефонния номер е достатъчно да се докосне изписания номер.

 call

 Смяна на парола в Мобилното приложение
1. От начален екран се избира бутон: Моята информация
2. От екран - Моята информация се избира опцията: смяна на паролата
Въвежда се старата парола, след което два поредни пъти се изписва новата парола. Потребителя получава потвърждение за успешно сменената парола