Застраховка Карго от Дженерали!

Всички видове транспорт
Въздушен, морски, сухопътен и железопътен

Всички дестинации 
вътрешни и международни

Всички товари и стоки
нови и употребявани

Всички видове пратки
както търговски, така и лични

Каквото и да превозвате ...
Както и да го превозвате ...
Където и да го превозвате ...

Ние можем да Ви предоставим гъвкави решения и адекватна застрахователна защита за Вашите товари срещу всички рискове по време на превоза

НОВОсти

Разширени Карго покрития

Дженерали Застраховане е едно от първите застрахователни дружества на българския пазар, което предлага застрахователни покрития за товари по време на превоз според

Институтски Карго Клаузи
от 2009 година
.

Покритието е разширено в полза на клиента, като вече се покриват без допълнителна премия допълнителни рискове (например товаро-разтоварни дейности).

Възможност за избор на език при въвеждане на полица

За да отговорим напълно на нуждите на нашите клиенти електронната полица Карго дава възможност за избор на език (български или английски) при въвеждането на всички детайли и реквизити по застрахователния договор.

Нови конкурентни тарифи

Тарифите в много от сегментите според вид товар, направление и вид транспорт са актуализирани, и в резултат са вече едни от най-конкурентните на пазара – моля проверете!

Изцяло нов модул за издаване на електронна полица в реално време

От 1-ви октомври Дженерали Застраховане въвежда нов модул за издаване на електронни полици в Карго застраховките, което ще осигури бързото и лесно издаване на индивидуални полици и на уведомления.

Сигурни ли сте, че Вашият товар ще пристигне безопасно?
Знаете ли, че превозвачът няма да ви обезщети напълно в случай на загуба или повреда?

Ние знаем, че случайни произшествия и злополуки винаги могат да възникнат и Вашите стоки и товари могат да пристигнат увредени до крайната дестинация. Урагани и природни бедствия, пътнотранспортни произшествия, все повече кражби от организирани банди, са реална причина за безпокойство.

Тогава възниква въпроса:
Кой е отговорен за застраховането на товарите по време на транспортирането им? Продавачът, купувачът, спедиторът или превозвачът?

Моля, не забравяйте, че превозвачът или спедиторът не застрахова Вашата стока автоматично! Инструкциите за застраховане на товари трябва да идват директно от товародателя.

Информация за застраховка Карго

За повече информация на Ваше разположение е специализирания
електронен адрес cargo.bg@generali.com