Формуляри Злополука и заболяване, Помощ при пътуване, Медицинска застраховка

Документи за изтегляне

Приемо - предавателен протокол 366.2kb  
Медицинско удостоверение 47.41kb  
Изискуеми документи по застраховка Злополука и заболяване Медицинска застраховка и Помощ при пътуване 2.62mb  
Списък Териториални Структури- предявяване на претенции по Злополука и Заболяване и Медицинска Застраховка.pdf 391.97kb  
Таблица за определяне на размера на застрахователно обезщетение на Дженерали Застраховане АД към допълнително покритие Хирургическо лечениевследствие на злополука или заболяване на различни органи или системи.pdf 46.81kb  
Необходими документи за предявяване на претенции по застрахователни полици Групова застраховка Злополука и Заболяване, с покритие за Коронавирус (Covid-19) 105.1kb  
Искане за плащане 1.91mb  
Необходими документи за завеждане на претенция по Медицинска застраховка.pdf 75.84kb