Проверка състояние на регистрирана щета

Тук може да получите информация за състоянието на Вашата щета. Моля, попълнете полетата коректно, номера на щетата, както и Име, Фамилия и ЕГН за физически лица и БУЛСТАТ, и името на компанията за юридически лица.

 

Уважаеми потребители,
Преди да продължите напред, ви молим да се запознаете с Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент за защита на данните ((ЕС) 2016/679).

БУЛСТАТ номера се въвежда без буква

Въведете в полето кода от изображението


Смени изображението!