Онлайн проверка на здравен статус

Уважаеми потребители,
Преди да продължите напред, ви молим да се запознаете с Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент за защита на данните ((ЕС) 2016/679).

Според номера на Вашата карта, въведете цифрите след последната наклонена черта или дванадесетцифрения номер. Пример: Г-0010678/030306/12397 или 310022900010

Смени изображението!