Домашно имущество онлайн регистриране на щети

Ако желаете да заявите Вашето искане за оценка на щета, моля попълнете коректно всички полета и натиснете бутон „Изпрати”. След обработване на щетата, експерт на Дженерали Застраховане АД ще се свърже с Вас.

Документи за изтегляне

Указания за действие при извършване на самостоятелна ликвидация на Вашата щета по застраховка Домашно имущество 61.89kb  
Застраховано лице
по лична карта при физически лица,
пълно наименование на фирмата при юридически лица
Данни за полица
Описание на застрахователното събитие
Застрахователното обезщетение

Моля, изпратете комисия за оглед и оценка на щетите.
Моля, да ми бъде изплатено обезщетение за настъпилото застрахователно събитие.

Изплащане на обезщетението

Моля, застрахователното обезщетение по настоящата щета да бъде изплатено по банковата сметка на собственика по нотариален акт или трето ползващо упълномощено лице в
Потвърждение

Давам съгласие на “Дженерали Застраховане” АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в “Искането за оценка”, съгласно Закона за защита на личните данни.

25. октомври 2020
Трите имена

Въведете в полето кода от изображението.Смени изображението!